Visio.org maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Akkoord Lees meer over cookies

Aanmelden en financiën Wonen & Dagbesteding

Als u uw kind, familielid, cliënt of uzelf wilt aanmelden, belt u naar het Cliëntservicebureau. Hier krijgt u informatie over wat Visio voor u kan betekenen. Indien u nog niet bekend bent met de locatie waar de aanmelding voor gedaan wordt kan er eerst een oriënterend gesprek (op de locatie) gepland worden. 

Als  de aanmelding daarna doorgaat, vindt er een intakegesprek met een intaker van het Cliëntservicebureau plaats. Deze intaker vraagt om diverse gegevens, waaronder medische gegevens, op basis waarvan bekeken wordt of de persoon die wordt aangemeld binnen de inclusiecriteria van Visio valt. Na het intakegesprek beslist de plaatsingscommissie van de locatie of de persoon die wordt aangemeld geplaatst kan worden.    

Financiering

Zorg met verblijf bij Visio wordt gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Visio kan u ondersteunen bij het aanvragen van de benodigde Wlz-toelating bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt ook bij Visio terecht als u al ergens anders wordt behandeld. Wij streven naar een optimale samenwerking met andere hulpverleners.

De Wmo/Jeugdwet is van toepassing als u bij Visio een beroep doet op specialistische begeleiding voor uw zintuigelijke handicap, bij dagbesteding en/of kortdurend verblijf (logeren). Visio kan u ondersteunen bij het aanvragen van deze zorg bij uw gemeente.

 

Download de brochure

Download de brochure "Wie betaalt wat" met de nieuwe tarievenlijst 2018.

Dit overzicht is voor cliënten die bij Visio wonen. Het geldt niet voor cliënten zonder verblijf, dus niet van toepassing voor dagbesteding of logeren.
 
Download brochure

Visio in de buurt

Koninklijke Visio

De algemene brochure van Koninklijke Visio.