Visio.org maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Akkoord Lees meer over cookies

Begeleiding in regulier onderwijs

Met begeleiding in het reguliere onderwijs, ambulante onderwijskundige begeleiding, maakt Visio het mogelijk dat een slechtziend of blind kind naar een basisschool in de buurt kan gaan. Op deze manier kan het kind in de natuurlijke leefomgeving naar school, het kan een eigen vriendenkring opbouwen in de nabijheid van zijn woonplek en het kan stapsgewijs leren om zelfstandig naar school te gaan. Uitgangspunt is: regulier waar het kan, speciaal waar het moet.
 

Ambulante onderwijskundige begeleiding

Ambulante onderwijskundige begeleiding (aob) is er voor leerlingen in het basisonderwijs, in het speciaal onderwijs (zoals zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk), mytyl-tyltyl onderwijs), in alle vormen van het voortgezet onderwijs, in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en indien noodzakelijk in het begin van het hoger beroepsonderwijs of de universiteit. De begeleiding is voor slechtziende en blinde leerlingen in de leeftijd van vier tot twintig jaar. De begeleiding op het mbo, hbo en universiteit kan doorlopen tot de leeftijd van dertig jaar.
 
De ambulant onderwijskundig begeleider (aob'er) van Visio helpt leerlingen met een visuele beperking om zo goed mogelijk deel te kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. Hij of zij biedt bijvoorbeeld advies aan leerkrachten over een geschikte lesomgeving en het aanpassen van lesmateriaal. Hij of zij adviseert niet alleen bepaalde hulpmiddelen aan leerlingen, maar ondersteunt ook bij het gebruik ervan. Dankzij de richtlijnen, adviezen en aangeleerde vaardigheden kan de leerling samen met zijn goedziende klasgenoten deelnemen aan het onderwijs.


Meer weten?

Visio Helpdesk Sport AOB

Cursussen

Filmpje Leraar24

Contact

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met ambulante onderwijskundige begeleiding in:

Noord-Nederland: 088 585 75 00 of aobharen@visio.org

Midden-Nederland: 088 586 17 00 of aobhuizen@visio.org

Zuid-Nederland: 088 585 82 99 of aobrotterdam@visio.org

Direct aanmelden

088 585 85 85

Wilt u als ouder uw kind aanmelden, neem dan telefonisch contact op met Visio . Een medewerker brengt de vragen in kaart en geeft informatie over de stappen en doorlooptijd van het aanmeldproces.

Visio in de buurt

Brochure AOB

Meer informatie over Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking.